40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Comptem amb experts

a on els necessiti

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Tag Archives: Tribunal Supremo

AJD als prèstecs hipotecaris

Com a premissa general, hem de partir de la base que la clàusula que imposa totes les despeses de constitució d'hipoteca a la part prestatària ha de considerar-se abusiva (per aplicació de l'art. 89.3 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris), en virtut del que s'estableix en la Sentència del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015. Es tracta de donar nul·litat a la condició general que transmet en bloc la totalitat de les despeses al consumidor, sense que sigui possible que aquesta situació hagués estat admesa pel prestatari en el context...

Llegir-ne més

Maternitat exempta IRPF

En una recent sentència de 3 d'octubre, dictada en recurs de cassació 4483/2017, el Tribunal Suprem es pronuncia i confirma que les prestacions concedides per l'Administració en cas de maternitat, adopció, acolliment o fill a càrrec estan exemptes d'IRPF, un criteri completament oposat al que venia aplicant Hisenda i que ha portat a la resolució del Suprem a favor de les prestacions per maternitat exemptes en la Renda.

El Suprem manté que la prestació per maternitat és el subsidi que gestiona la Seguretat Social que tracta de compensar la pèrdua d'ingressos del treballador...

Llegir-ne més

Els sous dels Consellers han d’estar subjectes al control dels Socis

Benvolgut/a client/a:

Com ja sabrà, la qüestió de com s'ha de decidir i formalitzar la retribució dels consellers delegats o executius de les societats no cotitzades ha estat objecte de diverses interpretacions després de la reforma la Llei de Societats de Capital efectuada en 2014.

Doncs bé, en una recent sentència de 26 de febrer de 2018, el Tribunal Suprem ha esclarit sobre quina ha de ser la interpretació dels articles de la Llei de Societats de Capital referits a la remuneració dels consellers executius en les societats no cotitzades....

Llegir-ne més

Reclami les despeses de constitució de la seva hipoteca

Recentment s'ha donat a conèixer, i de la que se n'ha fet ressò en diferents mitjans de comunicació, la sentència del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015, que considera com a jurisprudència que són nul·les les clàusules que imposen al consumidor tots els costos derivats de la concertació del contracte com a conseqüència de la intervenció notarial i registral i el pagament dels tributs en els quals el subjecte passiu és el banc, com succeeix en determinats fets imposables de l'impost sobre actes jurídics documentats.

Aquesta sentència s'ha dictat en relació amb el model...

Llegir-ne més