Comptem amb experts

a on els necessiti

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Tag Archives: AEAT

Model 200, Declaració Impost Societats

Ordre HFP/441/2018, de 26 d'abril, per la qual s'aprova, entre uns altres, el model 200 de l'Impost de societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

La finalitat de l'aprovació del model no és una altra que la incorporació en la declaració de les novetats normatives que s'han anat succeint, a saber:

  • Reial decret-Llei 3/2016 de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances...
Llegir-ne més

Modificacions IVA – SII i model 322-

1. GESTIÓ DE LLIBRES REGISTRE DE L'IVA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AEAT -SII- (art. únic)

Amb efectes 1/07/2018 s'introdueixen les següents modificacions -de caràcter merament formal i tècnic- en l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels Llibres registre de l'IVA a través de la Seu electrònica de l’AEAT establerta en l'article 62.6 del RIVA:

1) S'afegeix un camp identificador (NIF de l'entitat successora en la identificació de la factura), per als registres de...

Llegir-ne més

Les Diputacions forals s’adapten per enviar notificacions electròniques

Què és una notificació electrònica?

La notificació electrònica o telemàtica es pot definir com aquella efectuada per mitjans electrònics i que posa fi a un procediment electrònic, bé perquè l'interessat està obligat a això, bé perquè així ho hagi manifestat expressament un interessat que no està obligat per Llei o Reglament a comunicar-se amb l'Administració per mitjans electrònics.

Per a la pràctica de notificacions electròniques amb plena validesa jurídica s'han de complir tres requisits:

  • Que el receptor de la notificació electrònica pugui triar el sistema...
Llegir-ne més