40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Comptem amb experts

a on els necessiti

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Protecció de dades

 

1. Política de privacitat
ASESORIA FINANCERA, S. A. informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o sol·licitud d’informació a través d’aquest lloc web, així com de les dades personals de què disposi ASESORIA FINANCERA, S.A recaptats per qualsevol altre mitjà o motiu.

En aquest sentit, ASESORIA FINANCERA, S.A garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i manifesta el seu compromís amb la confidencialitat i seguretat de les dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: ASESORIA FINANCERA, S. A., amb domicili social al carrer Nicaragua 48, 3r, 08029 de Barcelona, Espanya i C.I.F. número A-58034372, està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 32763, Foli 136, Fulla B-24224. Telèfon: +34 93 444 11 66. Fax: +34 93 495 07 81. E-mail: info@afinanciera.com

 

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades
ASESORIA FINANCERA, S.A. té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, ASESORIA FINANCERA, S.A. serà considerada com a Responsable del tractament de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

ASESORIA FINANCERA, S.A informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial, així com l’enviament d’informacions i ofertes que s’assimilin a la informació sol·licitada.

Les seves dades seran degudament conservades i protegides contra pèrdua o alteració de la d’informació i accessos no autoritzats mentre existeixi la relació comercial i fins a 5 anys després d’haver cessat la mateixa, tret que vostè ens indiqui el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió de les dades.

 

3. Comunicació d’informació a tercers
ASESORIA FINANCERA, S.A. informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament el qual haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableix el Reglament General (UE) 2016/679.

 

4. Drets dels usuaris
El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679, concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Mentre les dades de l’usuari siguin objecte de tractament o conservades per part de ASESORIA FINANCERA, S.A., els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició d’acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça: ASESORIA FINANCERA, S.A., Nicaragua 48, 3r, 08029 de Barcelona, Espanya, o enviant un correu electrònic a: info@afinanciera.com, aportant fotocòpia de la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) en tots dos casos.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, el domicili i les dades acreditatives i la petició de sol·licitud del dret que desitgi exercir.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari, el seu hereu o per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat, acceptació de l’herència o poders.

També l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que han estat vulnerats els seus drets.