La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Comptem amb experts

a on els necessiti

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Nova línia d’ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial a Catalunya

En el DOGC del passat 20 de juliol va sortir publicada l'ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid 19, per la qual, a Catalunya, s'amplien a TOTS ELS SECTORS ECONÒMICS els ajuts extraordinaris previstos en el Capítol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març. L'ajuda es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre...
Llegir-ne més

El teletreball es regula per Llei i s’aprofita per a pujar les sancions laborals en un 20%

La regulació del teletreball, aprovada al setembre pel Reial decret llei 28/2020, ha culminat la seva tramitació parlamentària mitjançant l'aprovació de la Llei 10/2021 de treball a distància, publicada en el BOE del dia 10 de juliol. La nova Llei no introdueix novetats significatives respecte de la regulació inicial. Si és novetat, en canvi, que el legislador ha aprofitat aquesta Llei per a actualitzar els imports de les sancions laborals previstes, amb caràcter general, en la Llei d'Infraccions i Sancions de l'Ordre Social. La regulació del teletreball, aprovada al setembre pel Reial decret llei 28/2020, ha culminat la seva tramitació parlamentària...
Llegir-ne més

Claus de la nova Llei contra el Frau Fiscal (Llei 11/2021, de 9 de juliol)

En el BOE de 10 de juliol de 2021, s'ha publicat la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que aprova mesures molt diverses, de diferent calat, en l'àmbit tributari, i que afecten la gran majoria d'impostos estatals. Entre aquestes mesures destaquen la modificació en la transparència fiscal internacional, la modificació del règim de les SICAVs, i de la tributació de les SOCIMI, la substitució del valor real pel valor de referència del Cadastre en els impostos patrimonials, la modificació en la regulació relativa a la reducció del 60% aplicable als rendiments...
Llegir-ne més