40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Comptem amb experts

a on els necessiti

L’obligatorietat del Registre Retributiu

El pròxim 14 d'abril finalitza el termini per a que totes les empreses tinguin elaborat un registre salarial de tota la plantilla, incloent personal directiu i alts càrrecs, que acrediti la igualtat retributiva entre homes i dones, basat en el principi de transparència retributiva. L'obligació de portar un registre retributiu és un deure comú a totes les empreses i organitzacions, amb independència del nombre d'empleats, i la seva falta de compliment pot implicar importants sancions. El 14 d'octubre de 2020 es va publicar el Reial decret 902/2020, d'Igualtat Retributiva entre dones i homes, en el qual s'estableixen mesures específiques per a...
Llegir-ne més

Aprovat un nou ajornament dels deutes tributaris sense interessos

Es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, tots dos inclusivament. S'estén a quatre mesos (abans eren tres mesos) el període en el qual no es reportaran interessos de demora. El Reial decret - Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures urgents de suport a la solvència en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en la seva Disposició Addicional Quarta, ha aprovat un nou ajornament de deutes tributaris de...
Llegir-ne més

Ajudes directes a autònoms i PIMES: terminis, requisits i quan es poden sol·licitar

El Reial Decret llei 5/2021, de 12 de març recull un paquet de noves ajudes per a empreses i autònoms. Es tracta d'un fons dotat amb 7.000 milions d'euros que es destinarà a cobrir els costos fixos d'empreses que hagin sofert una caiguda de facturació d'almenys el 30%. L'assignació dels fons es realitzarà seguint com a criteris: l'impacte de la pandèmia en la riquesa de la CCAA, l'impacte de la crisi en la desocupació i l’impacte en la desocupació juvenil. Caldrà justificar el manteniment de l'activitat que dóna dret a les ajudes a 30 de juny de 2022. En cas...
Llegir-ne més

EL TS CORREGEIX AL TEAC RESPECTE A LA DEDUÏBILITAT DE LA REMUNERACIÓ DELS ADMINISTRADORS

El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), en la seva resolució de 17 de juliol de 2020, reitera que no és deduïble la retribució d'un administrador sense cobertura estatutària en tractar-se d'una despesa contrària a l'ordenament jurídic. El Tribunal Suprem, en la seva recent sentència de 8 de febrer de 2021 (recurs de cassació 3071/2019), en analitzar una altra qüestió, ha afirmat que el concepte de despesa derivada d'actuacions contràries a l'ordenament jurídic s'ha d'interpretar de manera restrictiva perquè “aquesta expressió remet només a una certa mena d'actuacions, vg. suborns i altres conductes similars”. El conflicte està servit. POSTURA DEL TEAC La deduïbilitat...
Llegir-ne més