La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Comptem amb experts

a on els necessiti

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Pla de Control Tributari 2018

Com cada any, en el BOE del 23-01-2018 s’ha publicat la Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció general de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2018.

Entre les principals línies d’actuació, per a l’any 2018 està la recerca en Internet, es prestarà especial atenció als nous models de prestació de serveis i de distribució per via electrònica, s’adaptaran els sistemes d’informació tenint en compte el creixement de sistemes de pagament com els moneders electrònics (ocupació de criptomonedes tipus «bitcoin» o similar) i les transferències instantànies i es mantindrà el control sobre fabricants i prestadors de serveis “online”. El Pla de Control se centrarà també en pràctiques defraudadores tals com la detecció de rendes i béns ocults a l’estranger per part de grans patrimonis, augmentant el control contra el frau en IVA, patrimoni exterior i grans deutors. Per a això comptarà amb dues noves eines: el Subministrament Immediat d’Informació (SII) de l’IVA i les dades de comptes financers procedents de desenes de jurisdiccions a través del projecte CRS (sigles en anglès per a Estàndard Comú d’Informe) de l’OCDE, que permet intercanviar informació entre més de 50 països de manera automàtica.

A més, a partir de juny de 2018, el primer intercanvi de la informació sobre les magnituds essencials d’activitat a nivell mundial dels grups multinacionals, a través del denominat Informi País per País (CBC), permetrà optimitzar els anàlisis de riscos d’aquests grans grups a fi de detectar, regularitzar i reconduir pràctiques d’elusió fiscal.

A continuació, exposarem un breu resum de les principals mesures i actuacions que es van a escometre en aquest exercici 2018 per part d’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

Recerca en Internet, “bitcoin” i els moneders electrònics

– Actuacions sobre els nous models de distribució. El constant creixement del comerç electrònic impulsa el creixement d’empreses que substitueixen al venedor tradicional en l’emmagatzematge i lliurament dels productes. Han sorgit noves activitats com la «triangulació d’enviaments», en la qual les vendes realitzades per una empresa són lliurades per unes altres, i «botigues de botigues» instal·lades en pàgines web. En ocasions aquest tipus de negocis estan establerts a Espanya i en altres ocasions en altres països de la Unió Europea. Cal garantir que la seva tributació és l’adequada i que la seva activitat no distorsiona els preus en perjudici del comerciant establert a Espanya, per la qual cosa s’analitzarà aquest mercat definint els seus riscos i controlant la seva activitat.

– Actuacions de control sobre aquells fabricants o prestadors de serveis que comercialitzin els seus béns o serveis a través d’Internet, per detectar la possible existència de trames fraudulentes constituïdes amb patrons creats per defraudar.

– Noves tecnologies. Per millorar l’eficàcia de l’ús de la informació que disposa l’Agència Tributària s’utilitzaran noves tècniques d’anàlisis de dades. Es desenvoluparan nous models de detecció de frau basats tant en tècniques analítiques com en l’anàlisi de xarxes mitjançant tècniques de «big data»

– La quantia dels pagaments amb targeta ha superat el volum de retirada de diners en metàl·lic de caixers automàtics. Aquest procés s’accelerarà amb l’ús de moneders electrònics i de sistemes de transferències instantànies. Per això, s’impulsarà l’adaptació dels sistemes d’informació per prevenir el frau.

– S’estudiarà la incidència fiscal de noves tecnologies, com blockchain, i, especialment, les criptomonedes (“bitcoin”).

La utilització pel crim organitzat de la internet profunda, o «deep web», per al tràfic i comerç de tot tipus de béns il·lícits, així com l’ocupació de criptomonedes tipus «bitcoin» o similar com a mitjans de pagament, és un dels desafiaments més exigents en l’actualitat. Per afrontar aquesta amenaça, es potenciarà l’ús per les unitats de recerca de l’Agència Tributària de les noves tecnologies de recopilació i anàlisi d’informació en tot tipus de xarxes.

Frau en l’IVA

– La implantació del Subministrament Immediat d’Informació (SII) de l’IVA, que suposa la remissió electrònica de les anotacions registrals en 4 dies naturals –amb caràcter general-, permetrà disposar, al seu torn, d’informació gairebé immediata de l’activitat facturada i, amb això, podrà realitzar-se un control immediat de la mateixa. L’anàlisi de la informació obtinguda mitjançant el SII i el contrast de les factures registrades possibilitaran a l’Agència Tributària la detecció dels contribuents amb percentatges d’incompliment més elevats. També permetrà detectar el frau fiscal comés pels qui no ingressen l’IVA reportat d’aquelles factures l’IVA de les quals es declari com a deduïble.

– Actuacions de control vinculades a l’existència de trames d’IVA, que inclou especial seguiment de les operacions següents:

a) Control preventiu del Registre d’Operadors Intracomunitaris (ROI) per depurar el mateix permetent l’accés exclusivament d’aquells operadors amb activitat econòmica real que no participin de les pràctiques irregulars.

b) Control de trames de frau en operacions intracomunitàries i en aquelles directament vinculades als primers lliuraments posteriors a les importacions referides al material i components electrònics no emparats per la inversió del subjecte passiu. S’atendrà addicionalment als serveis transmissibles, com els minuts de telefonia.

c) Control sobre les trames de frau a l’IVA intracomunitari que operen en el sector de vehicles, i comprovació i recerca combinades de les importacions de productes de consum, tèxtils i uns altres amb origen asiàtic.

Elusió fiscal de multinacionals

Hisenda seguirà en el 2018 corregint les pràctiques elusives de les multinacionals d’acord amb les àrees de risc BEPS (Erosió de Bases i Trasllat de Beneficis) de l’OCDE en matèries tals com la utilització abusiva de les polítiques de preus de transferència (intragrup) o les estructures de planificació fiscal agressiva, i es potenciarà la detecció i regularització d’establiments permanents pertanyents a entitats no residents que compten amb estructures operatives instrumentals a Espanya.

Béns ocults en l’exterior

L’eficàcia en la lluita contra el frau fiscal depèn cada vegada més de la col·laboració internacional i de la capacitat tecnològica de les diferents Agències Tributàries per avaluar i analitzar la ingent quantitat de dades que un món globalitzat exigeix. I en tots dos aspectes Espanya es troba en el grup capdavanter gràcies a la seva participació activa als diferents programes d’intercanvi d’informació engegats des de l’OCDE i a l’avançat sistema informàtic del fisc. Els recents casos dels ‘papers de Panamà’ o la famosa llista Falciani, entre uns altres, mostren que les vies de fuita dels defraudadores passen per l’opacitat fiscal de certs països. En part arran d’aquests escàndols i per tractar de corregir aquesta situació, l’OCDE ha engegat el programa CRS (‘Common Reporting Standard’) d’intercanvi automàtic d’informació dels titulars de comptes bancaris mitjançant un sistema estandarditzat.

En concret, aquest sistema inspirat en la normativa FACTA d’EUA permetrà a l’Agència Tributària conèixer els noms de les persones físiques o jurídiques residents a Espanya que estiguin darrere d’un compte, així com el saldo de la mateixa i els interessos generats. Una informació que serà remesa de forma automàtica pels països signataris de l’acord i que ascendeixen a un centenar. Precisament, el principal avanç consisteix que ja no serà necessari sol·licitar un a un la informació sobre un contribuent concret a un Estat, sinó que aquestes dades es remetran de forma periòdica entre les diferents agències. Al mateix temps, les entitats financeres tindran la responsabilitat de comunicar aquesta informació als organismes tributaris per no ser sancionades.

De moment, el mecanisme va començar a funcionar l’any passat amb una trentena d’estats, Espanya entre ells, i està previst que superi el mig centenar aquest exercici i en 2019 pugui aplicar-se a tots els signants. El pla de control tributari destaca ja «la recepció d’informació de comptes financers titularitat de residents a Espanya procedent d’un nombre molt significatiu de jurisdiccions» en el marc d’aquest programa. En aquest sentit, l’Agència Tributària es compromet a engegar els mecanismes interns per «processar i explotar» aquestes dades i facilitar un «més ràpid tractament de la informació fiscal rebuda respecte dels comptes financers que es mantenen a l’estranger».

Activitats empresarials i professionals ocultes

La implantació del SII facilitarà el control d’activitats empresarials i professionals total o parcialment ocultes, sumant aquest potencial d’informació permanent sobre transaccions comercials a dinàmiques i estratègies de control ja habituals en l’àmbit de la lluita contra l’economia submergida, com les operacions coordinades d’entrada i registre amb unitats d’auditoria informàtica, o la detecció de signes externs de riquesa.

El primer intercanvi de la informació sobre les magnituds essencials d’activitat a nivell mundial dels grups multinacionals, a través del denominat ‘Informe País per País’ (CBC), previst per a partir del proper mes de juny, permetrà optimitzar els anàlisis de riscos d’aquests grans grups a fi de detectar, regularitzar i reconduir pràctiques d’elusió fiscal.

Control dels grans deutors

En 2018 serà una actuació prioritària de l’AEAT el control sistemàtic dels grans deutors, així com una exhaustiva i permanent recerca del seu patrimoni.

Igualment, l’Àrea de Recaptació impulsarà com a anys anteriors l’adopció de mesures cautelars, derivacions de responsabilitat i recerques patrimonials per afermar el cobrament dels deutes tributaris, i es mantindrà un control permanent per seguir reduint el deute pendent, especialment el deute en fase d’embargament.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una cordial salutació,

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*