Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Comptem amb experts

a on els necessiti

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Tag Archives: persona jurídica

Codi LEI

Si la nostra empresa dóna ordres a intermediaris financers per operar amb instruments admesos a negociació, hauran d'obtenir el codi LEI (“Legal entity identifier”) o Identificador d'entitat jurídica abans de l'1 de gener de 2018 (1 de novembre de 2017, per operar en derivats i assegurances de canvi). Cas de no tenir-ho, els intermediaris financers no podran seguir realitzat les operacions sol·licitades.

Davant les dificultats evidenciades durant la crisi de Lehman Brothers per conèixer i avaluar adequadament les interdependències existents als mercats financers globals, el G20 va engegar el projecte normativa LEI amb la finalitat de dotar a aquests mercats d'una...

Llegir-ne més

Arrendament d’habitatges a persones jurídiques

Com és sabut, els arrendaments d'immobles destinats a habitatge estan exempts de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), en virtut del que es disposa en l'art. 20.Un.23º, lletra b) de la seva Llei.

El que no ha resultat pacífic durant els anys de vigència d'aquest impost, ha estat si aquesta exempció resultava aplicable en el cas que l'arrendatari fóra una persona jurídica.

Doncs bé, el Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC), en sengles Resolucions del passat 15 de desembre, Nº 3856/2013 i 3857/2013 respectivament, ha vingut a establir el criteri que l'arrendament...

Llegir-ne més