Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Comptem amb experts

a on els necessiti

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Tag Archives: AEAT

Model 200, Declaració Impost Societats

Ordre HFP/441/2018, de 26 d'abril, per la qual s'aprova, entre uns altres, el model 200 de l'Impost de societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

La finalitat de l'aprovació del model no és una altra que la incorporació en la declaració de les novetats normatives que s'han anat succeint, a saber:

  • Reial decret-Llei 3/2016 de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances...
Llegir-ne més

Modificacions IVA – SII i model 322-

1. GESTIÓ DE LLIBRES REGISTRE DE L'IVA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AEAT -SII- (art. únic)

Amb efectes 1/07/2018 s'introdueixen les següents modificacions -de caràcter merament formal i tècnic- en l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels Llibres registre de l'IVA a través de la Seu electrònica de l’AEAT establerta en l'article 62.6 del RIVA:

1) S'afegeix un camp identificador (NIF de l'entitat successora en la identificació de la factura), per als registres de...

Llegir-ne més

Les Diputacions forals s’adapten per enviar notificacions electròniques

Què és una notificació electrònica?

La notificació electrònica o telemàtica es pot definir com aquella efectuada per mitjans electrònics i que posa fi a un procediment electrònic, bé perquè l'interessat està obligat a això, bé perquè així ho hagi manifestat expressament un interessat que no està obligat per Llei o Reglament a comunicar-se amb l'Administració per mitjans electrònics.

Per a la pràctica de notificacions electròniques amb plena validesa jurídica s'han de complir tres requisits:

  • Que el receptor de la notificació electrònica pugui triar el sistema...
Llegir-ne més