40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Comptem amb experts

a on els necessiti

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Model 193-S

La Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la que es modifica la Llei 35/2006 de l’I.R.P.F., va establir una modificació de l’art. 46 “Renda d’estalvi”, establint que la vinculació no es defineix en funció de la relació socis o partícips-entitat, en aquests casos el percentatge de participació a considerar serà el 25 per cent.

PRECISIÓ : En relació amb el percentatge de participació de soci persona física en la mercantil a 31/12/2018, haurà de computar-se tant la participació directa com la indirecta (CV087-10).

DECLARACIÓ RESUM ANUAL MODEL 193

EXEMPLES PRÀCTICS ADAPTATS AL 2018:

Exemple 1:

Préstec de 100.000€ concedit a una entitat vinculada que els fons propis segons el balanç tancat a 31/12/2017 són de 200.000€. La participació del soci en la mercantil a 31/12/2018 és del 50% i els interessos percebuts són de 6.000€

I.R.P.F.

  • Límit del capital remunerat els rendiments que es poden integrar en la BASE DE L’ESTALVI: 200.000 x 3 x 50% = 300.000€
  • Com el préstec concedit no excedeix del límit, els 6.000€ d’interessos percebuts pel soci aniran a la base de l’estalvi i, com a tal, hauran de figurar en el model 193 en <<Clave de Percepción “B”>>

Exemple 2:

Préstec de 100.000€ concedit a una entitat vinculada que els fons propis segons el balanç tancat a 31/12/2017 són de 40.000 €. La participació del soci en la mercantil a 31/12/2018 és del 50% i els interessos percebuts són de 6.000€

I.R.P.F.

-Límit del capital remunerat els rendiments que es poden integrar en la BASE DE L’ESTALVI: 40.000 x 3 x 50% = 60.000€.

-Com el préstec concedit és de 100.000€ el 60% dels interessos aniran en la BASE DE L’ESTALVI i l’excés a la BASE GENERAL.

-A la base de l’estalvi: 60% s/ 6.000 = 3.600€

-A la base general: 40% s/6.000 = 2.400€

Per tant,

En la clau de Percepció “B” es reflectiran 3.600€

En la clau de Percepció “D” es reflectiran 2.400€

I, entenem que les bases seran les proporcionals a cada cas:

60.000€ correspondran a la clau “B

40.000€ correspondran a la clau “D

Exemple 3:

Préstec de 200.000€ concedits a una entitat vinculada per part de l’administrador de la companyia o una altra persona física vinculada d’acord amb l’art. 18 de la LIS. Els fons propis segons l’últim balanç tancat a 31/12/2017 ascendeixen a 200.000€ i els interessos percebuts són de 10.000€.

I.R.P.F.

  • Límit del capital remunerat els rendiments del qual es poden integrar en la BASE DE L’ESTALVI: 200.000 x 3 x 25% = 150.000€
  • Com el préstec concedit excedeix del límit, els interessos corresponen a un capital de 150.000€ aniran a la BASE DE L’ESTALVI i els corresponents a 50.000€ (resta del préstec concedit) aniran a la BASE GENERAL.
  • Per tant, el 75% dels interessos (7.500€) aniran a la BASE DE L’ESTALVI i el 25% (2.500€) a la BASE GENERAL.

Pel que,

En la clau de Percepció “B” es reflectiran 7.500€

En la clau de Percepció “D” es reflectiran 2.500€

I, en conseqüència, les bases a declarar seran les següents:

150.000€ correspondrien a la clau “B

50.000€ correspondrien a la clau “D

Tot això és conseqüència de controlar per part de l’ AEAT les BASES que han de tributar en la declaració de l’IRPF 2018, bé en la part de l’ “ESTALVI”, bé en la part “GENERAL”.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*