La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Comptem amb experts

a on els necessiti

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Sistema TGVI on line de declaracions informatives

Com a continuació de la Newsletter 20/2018, del passat 13 de novembre de 2018, en relació amb el nou sistema de validació online de les declaracions informatives, adjunt acompanyem comunicació d'Hisenda sobre les declaracions informatives de 2018.

Precisió:

El sistema actual de TGVI (presentació de grans volums d'informació), que és substituït pel nou TGVI online, afecta a les entitats que presenten els models corresponents quan tinguin un contingut de més de 40.000 registres DESCARGAR PDF

...
Llegir-ne més

Nous models 179 i 233 de declaracions informatives AEAT

Model 179. Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques:

En compliment de l'Ordre HFP/544/2018 de 24 de Maig, es crea el model 179, de Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques, que es presentará des de l'1 al 31 de gener de 2019. Aquest model tindrà una periodicitat trimestral, havent de presentar-se durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural.

Excepcionalment, la declaració corresponent a l'exercici 2018 tindrà caràcter anual, havent de presentar-se en les dates establertes a...

Llegir-ne més

Model 347 i sistema de validació en línia declaracions informatives

L'ordre HAC/1148/2018, de 18 d'octubre, publicada en el BOE el 31/10/2018, ens porta, entre altres novetats, les següents modificacions en relació amb els següents models:

MODEL 347. Declaració anual d'operacions amb tercers:

Termini de presentació: Es realitzarà durant el mes de febrer de cada any en relació amb les operacions realitzades durant l'any natural anterior. Per tant, les operacions realitzades durant 2018, el model 347 es presentarà en el mes de febrer de 2019.

MODEL 303. Autoliquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit:

A la declaració-liquidació...

Llegir-ne més

Nova normativa europea accionistes

Benvolgut/a client/a:

S'ha publicat un nou Reglament de la UE que ve a desenvolupar la Directiva (UE) 2017/828 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017, per la qual es va modificar la denominada «Directiva de Drets dels Accionistes» establint els requisits mínims en relació amb la identificació dels accionistes, la transmissió d'informació i la facilitació de l'exercici dels drets dels accionistes.

El Reglament inclou únicament els requisits mínims en relació a aspectes sobre la informació perquè els accionistes exerceixin els seus drets com:

Llegir-ne més