Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Comptem amb experts

a on els necessiti

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Mesures contra la precarietat laboral

I.- Reformes normatives dirigides a regular el registre de jornada, com a forma de combatre la precarietat laboral.

A través de l'article 10 Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, per a regular el registre de jornada, a l'efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, amb la finalitat de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat...

Llegir-ne més

Pacte successori

Què és el pacte successori?

El pacte successori és una eina ideal per a organitzar la transmissió del patrimoni familiar, perquè ens permet ordenar l'herència futura mitjançant un contracte en el qual les parts poden nomenar hereu i també realitzar atribucions particulars d'herència.

Mitjançant un pacte successori, dos o més persones poden celebrar un contracte que tingui per objecte la successió de tots dos o de qualsevol d'ells, podent nomenar en aquest contracte hereus o atorgar atribucions particulars a favor de les persones que desitgin (assimilables als llegats), en virtut dels quals s'assignarà al beneficiari...

Llegir-ne més

Recordatori IAE

COMUNICACIÓ D'ALTA D'IAE PER DEIXAR DE GAUDIR D’ EXEMPCIÓ

Aquesta comunicació l'han d'efectuar les entitats que durant l'exercici 2017 (últim exercici tancat) hagin superat l'import net de la xifra de negocis d'un milió d'euros (i no l'haguessin superat en exercicis anteriors).

També han d'efectuar la comunicació d'alta les entitats que haguessin finalitzat el període d'exempció dels dos primers exercicis impositius per inici d'activitat.

En aquest sentit, recordem que una societat pot estar pagant IAE, però en iniciar una nova activitat que anteriorment no havia realitzat, s'inicia el termini de dos períodes impositius d'exempció d'IAE. En...

Llegir-ne més

Estalvi fiscal IRPF

1.Deducció per habitatge 

A pesar que aquesta deducció va ser eliminada en plena crisi per als nous compradors, encara poden beneficiar-se els qui van adquirir el seu habitatge habitual abans de l'1 de gener del 2013.

Per això, és important avaluar la conveniència d'amortitzar part del préstec. La rebaixa és de fins al 15%.

2.Plans de pensions

Amb el pla de pensions podem reduir el tipus marginal, minorar el pagament en renda o aconseguir, fins i tot, una renda negativa. Depenent del perfil de cadascun, podem obtenir major rendibilitat o pactar el capital o...

Llegir-ne més