Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Comptem amb experts

a on els necessiti

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

(Castellano) MEDIDAS FISCALES APROBADAS EN CATALUÑA

En el DOGC del passat 30 d'abril es va publicar la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2020 i, juntament amb ella, la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que va entrar en vigor l'1 de maig. La Llei 5/2020 va adoptar importants pujades en l'Impost de Successions i Donacions (ISD), així com en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), entre altres...
Llegir-ne més

MESURES JUDICIALS COVID 19 (RDL 16-2020)

En el BOE d'ahir es va publicar el Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, que entra en vigor a partir de demà i en el qual es recull un paquet de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia, sent la mesura més controvertida l'habilitació dels dies 11 a 31 d'agost com a dies hàbils en l'àmbit judicial. El Reial decret llei 16/2020 aborda les mesures organitzatives, processals i de seguretat laboral més urgents per a la gradual volta a l'activitat dels jutjats i tribunals després del confinament,...

Llegir-ne més

Testar durant el coronavirus

La crisi del Coronavirus genera nous escenaris en molts àmbits de la nostra vida, entre ells el jurídic. Els canvis que està provocant la pandèmia no es refereixen únicament al sorgiment de noves situacions legals que fins avui no s'havien previst i per a les quals no estàvem preparats, sinó així mateix a la reactivació de normes que portaven anys en l'oblit. Amb les Notaries amb serveis mínims i atenent únicament casos d'urgència, l'opció de poder atorgar testament davant notari queda reduïda significativament, la qual cosa ha portat a la recuperació de figures jurídiques en desús, com...

Llegir-ne més

Quart paquet de mesures (RDL 15-2020)

En el BOE d'ahir es va publicar el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, que entra en vigor avui, i en el qual es recull un nou paquet de mesures de suport en la crisi del COVID-19. Amb caràcter general, les principals mesures són les que enumerem a continuació: - S'amplia la cobertura de la prestació per desocupació als treballadors acomiadats durant el període de prova d'un nou treball. - S'ajusten les bases imposables dels impostos a la situació econòmica, alliberant 1.100 milions d'euros de liquiditat per a les empreses, en particular pimes i autònoms. - Es redueix al 0% l'IVA...

Llegir-ne més