La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Comptem amb experts

a on els necessiti

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

En quins casos les Societats Mercantils hauran de comptar amb un lletrat assessor?

Benvolgut/da client/a:

En l'àmbit empresarial existeix, en general, el desconeixement que la llei obliga, a certes empreses, de disposar de lletrat assessor (advocat en exercici col·legiat), per a l'assessorament de l'administrador o del consell d'administració.

La figura del lletrat assessor en les societats mercantils té cabuda en la normativa espanyola des de l'aprovació de la Llei 39/75 i del seu reglament de desenvolupament Reial Decret 2288/1977. La importància del compliment de la llei radica, no solament que els administradors rebin l'adequat assessorament jurídic, perquè les decisions i acords adoptats pels...

Llegir-ne més

El que hem de saber de les actes de les juntes de societats

Estimat/a client/a:

Els acords que la junta d'accionistes adopti, així com totes les circumstàncies relatives a la reunió han de quedar recollides en l'acta, que es converteix en el document decisiu  a partir del com es pot conèixer el succeït i acordat en la reunió de la junta, s'eleven a públic aquells acords que així hagin de recollir-se per ser obligatòria la seva inscripció en el Registre Mercantil, i permet controlar si els acords han estat presos vàlidament. L'acta de la junta es converteix així en un document fonamental i obligatori en tota...

Llegir-ne més

Comunicació de dies de cortesia en les notificacions telemàtiques d’hisenda

Com cada any per aquestes dates, els recordem que els obligats tributaris que estiguin inclosos en el sistema d'adreça electrònica habilitada de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària podran assenyalar fins a un màxim de 30 dies en cada any natural, durant els quals aquesta Agència no podrà posar notificacions a la seva disposició en l'adreça electrònica habilitada. Aquests dies seran de lliure elecció i sense necessitat d'haver d'agrupar un nombre mínim dels mateixos.

Els dies en els quals no es posaran a la disposició de l'obligat tributari notificacions en l'adreça electrònica habilitada s'hauran de sol·licitar amb una...

Llegir-ne més

Model 200, Declaració Impost Societats

Ordre HFP/441/2018, de 26 d'abril, per la qual s'aprova, entre uns altres, el model 200 de l'Impost de societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

La finalitat de l'aprovació del model no és una altra que la incorporació en la declaració de les novetats normatives que s'han anat succeint, a saber:

  • Reial decret-Llei 3/2016 de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances...
Llegir-ne més