La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Comptem amb experts

a on els necessiti

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Els sous dels Consellers han d’estar subjectes al control dels Socis

Benvolgut/a client/a:

Com ja sabrà, la qüestió de com s'ha de decidir i formalitzar la retribució dels consellers delegats o executius de les societats no cotitzades ha estat objecte de diverses interpretacions després de la reforma la Llei de Societats de Capital efectuada en 2014.

Doncs bé, en una recent sentència de 26 de febrer de 2018, el Tribunal Suprem ha esclarit sobre quina ha de ser la interpretació dels articles de la Llei de Societats de Capital referits a la remuneració dels consellers executius en les societats no cotitzades....

Llegir-ne més

Pagaments fraccionats – 2018 – Primer pagament (Mod. 202)

NOTA RELATIVA Al PRIMER PAGAMENT A COMPTE DE L'IMPOST DE SOCIETATS CORRESPONENT ALS EXERCICIS INICIATS A PARTIR D'1 DE GENER DE 2018 (MODEL 202).

(Període 1 de gener de 2018 al 31 de març de 2018)

TIPUS DE GRAVAMEN

A)

  1. Les entitats que calculen els pagaments fraccionats partint de la quota de l'últim període impositiu amb termini de declaració vençut (modalitat art. 40.2 de la LIS) hauran d'aplicar el 18% sobre l'import que figura en la casella 599 del model 200 (IS)...
Llegir-ne més

Modificacions IVA – SII i model 322-

1. GESTIÓ DE LLIBRES REGISTRE DE L'IVA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AEAT -SII- (art. únic)

Amb efectes 1/07/2018 s'introdueixen les següents modificacions -de caràcter merament formal i tècnic- en l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels Llibres registre de l'IVA a través de la Seu electrònica de l’AEAT establerta en l'article 62.6 del RIVA:

1) S'afegeix un camp identificador (NIF de l'entitat successora en la identificació de la factura), per als registres de...

Llegir-ne més

(Castellano) La responsabilidad de los administradores en el ámbito laboral

Responsabilitat laboral i de seguretat social

Dins l'àmbit laboral, l'administrador de societat és conscient que assumeix responsabilitat quant a l'adreça i organització de l'empresa, al costat de l'empresari corresponent.

No obstant això, en contraposició a altres disciplines jurídiques, el Dret del Treball i de la Seguretat Social no regula, d'una forma específica, la forma d'exigir responsabilitats als administradors de les societats mercantils en els casos d'impagament de deutes laborals o de Seguretat Social, fet que ha derivat que els Tribunals apliquin directament en aquest àmbit el que es disposa en la Llei de Societats de Capital.

Llegir-ne més