40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Comptem amb experts

a on els necessiti

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Model 540

El passat 17 de maig 2019 va entrar en vigor el Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei de l'Impost sobre els Actius No Productius de les Persones Jurídiques (IANP).

Aquest impost va néixer amb la Llei 6/2017, de 9 de maig, aprovada pel Parlament de Catalunya, mitjançant la qual es va crear un nou impost que grava els denominats “actius no productius de les persones jurídiques” i que es refereix a immobles, vehicles, embarcacions, aeronaus i també obres artístiques, antiguitats i joies, que són propietat de les...

Llegir-ne més

Mesures contra la precarietat laboral

I.- Reformes normatives dirigides a regular el registre de jornada, com a forma de combatre la precarietat laboral.

A través de l'article 10 Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, per a regular el registre de jornada, a l'efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, amb la finalitat de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat...

Llegir-ne més

Pacte successori

Què és el pacte successori?

El pacte successori és una eina ideal per a organitzar la transmissió del patrimoni familiar, perquè ens permet ordenar l'herència futura mitjançant un contracte en el qual les parts poden nomenar hereu i també realitzar atribucions particulars d'herència.

Mitjançant un pacte successori, dos o més persones poden celebrar un contracte que tingui per objecte la successió de tots dos o de qualsevol d'ells, podent nomenar en aquest contracte hereus o atorgar atribucions particulars a favor de les persones que desitgin (assimilables als llegats), en virtut dels quals s'assignarà al beneficiari...

Llegir-ne més

Recordatori IAE

COMUNICACIÓ D'ALTA D'IAE PER DEIXAR DE GAUDIR D’ EXEMPCIÓ

Aquesta comunicació l'han d'efectuar les entitats que durant l'exercici 2017 (últim exercici tancat) hagin superat l'import net de la xifra de negocis d'un milió d'euros (i no l'haguessin superat en exercicis anteriors).

També han d'efectuar la comunicació d'alta les entitats que haguessin finalitzat el període d'exempció dels dos primers exercicis impositius per inici d'activitat.

En aquest sentit, recordem que una societat pot estar pagant IAE, però en iniciar una nova activitat que anteriorment no havia realitzat, s'inicia el termini de dos períodes impositius d'exempció d'IAE. En...

Llegir-ne més