Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Comptem amb experts

a on els necessiti

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Recent Posts by Administrador Afinancera

Tercer pagament fraccionat IS (model 202)

TIPUS DE GRAVAMEN

A)

  1. Les entitats que calculen els pagaments fraccionats partint de la quota de l'últim període impositiu amb termini de declaració vençut (modalitat art. 40.2 de la LIS) hauran d'aplicar el 18% sobre l'import que figura en la casella 599 del model 200 (IS) corresponent a l'exercici 2017 presentat en el mes de juliol.
  2. Les entitats que calculin els seus pagaments fraccionats partint de la base imposable ocasionada des de l'1 de gener fins al 30 de novembre, (modalitat art.40.3 de la LIS) si l'import net de la xifra de negocis (INCN) dels...
Llegir-ne més

Sol·licitud de la devolucio IRPF maternitat i paternitat

El Tribunal Suprem té declarat que les prestacions per maternitat estan exemptes d'IRPF, deixant la porta oberta perquè els contribuents que haguessin percebut aquestes prestacions en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 puguin obtenir la corresponent devolució d'ingressos indeguts, més interessos de demora.

Durant aquest temps hem estat a l'espera que Hisenda publiqués un model que permetés sol·licitar la devolució de les quantitats retingudes indegudament. No va ser fins a ahir a la tarda que l'Agència Tributària va publicar a la seva pàgina web un formulari per sol·licitar la devolució de l'IRPF dels permisos de maternitat...

Llegir-ne més

Recent Comments by Administrador Afinancera

    No comments by Administrador Afinancera yet.