40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Comptem amb experts

a on els necessiti

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Recent Posts by Administrador Afinancera

Model 540

El passat 17 de maig 2019 va entrar en vigor el Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei de l'Impost sobre els Actius No Productius de les Persones Jurídiques (IANP).

Aquest impost va néixer amb la Llei 6/2017, de 9 de maig, aprovada pel Parlament de Catalunya, mitjançant la qual es va crear un nou impost que grava els denominats “actius no productius de les persones jurídiques” i que es refereix a immobles, vehicles, embarcacions, aeronaus i també obres artístiques, antiguitats i joies, que són propietat de les...

Llegir-ne més

Mesures contra la precarietat laboral

I.- Reformes normatives dirigides a regular el registre de jornada, com a forma de combatre la precarietat laboral.

A través de l'article 10 Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, per a regular el registre de jornada, a l'efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, amb la finalitat de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat...

Llegir-ne més

Efectes del BREXIT

Afecta el *BREXIT a la seva empresa?

El *Brexit afectarà la seva empresa si...

-… ven béns o presta serveis al Regne Unit, o

-… compra béns o rep serveis del Regne Unit, o

-… transporta béns a través del Regne Unit.

En aquest sentit, la Secretaria d'Estat de Comerç, dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, ha llançat una campanya divulgativa per a preparar a les empreses espanyoles davant la situació provocada pel *Brexit.

Per a això ha preparat una sèrie de fitxes pràctiques per a orientar a les empreses en...

Llegir-ne més

Recent Comments by Administrador Afinancera

    No comments by Administrador Afinancera yet.