Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Comptem amb experts

a on els necessiti

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Recent Posts by Administrador Afinancera

Mesures contra la precarietat laboral

I.- Reformes normatives dirigides a regular el registre de jornada, com a forma de combatre la precarietat laboral.

A través de l'article 10 Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, per a regular el registre de jornada, a l'efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, amb la finalitat de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat...

Llegir-ne més

Efectes del BREXIT

Afecta el *BREXIT a la seva empresa?

El *Brexit afectarà la seva empresa si...

-… ven béns o presta serveis al Regne Unit, o

-… compra béns o rep serveis del Regne Unit, o

-… transporta béns a través del Regne Unit.

En aquest sentit, la Secretaria d'Estat de Comerç, dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, ha llançat una campanya divulgativa per a preparar a les empreses espanyoles davant la situació provocada pel *Brexit.

Per a això ha preparat una sèrie de fitxes pràctiques per a orientar a les empreses en...

Llegir-ne més

Pacte successori

Què és el pacte successori?

El pacte successori és una eina ideal per a organitzar la transmissió del patrimoni familiar, perquè ens permet ordenar l'herència futura mitjançant un contracte en el qual les parts poden nomenar hereu i també realitzar atribucions particulars d'herència.

Mitjançant un pacte successori, dos o més persones poden celebrar un contracte que tingui per objecte la successió de tots dos o de qualsevol d'ells, podent nomenar en aquest contracte hereus o atorgar atribucions particulars a favor de les persones que desitgin (assimilables als llegats), en virtut dels quals s'assignarà al beneficiari...

Llegir-ne més

Recent Comments by Administrador Afinancera

    No comments by Administrador Afinancera yet.