La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Comptem amb experts

a on els necessiti

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

I.V.A (SII) Baixa entitats inscrites en el registre de la devolució mensual (REDEME)

Amb data del passat 27 de maig s’ha publicat el Reial Decret 529/2017, de 26 de maig, pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, a l’efecte d’habilitar un termini extraordinari de renúncia des del dia 28 de maig fins al dia 15 de juny. Aquesta baixa tindrà efectes des de l’1 de juliol de 2017. Per tant, els citats subjectes passius podran sol·licitar la baixa voluntària en el mateix.

La sol·licitud de baixa voluntària, tal com s’estableix a l’apartat 3 de l’article 1 de la Disposició transitòria quarta, podrà efectuar-se fins al dia 15 de juny de 2017 i amb efectes d’1 de juliol de 2017.

Entrada en vigor: Entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el B.O.E., és a dir, a partir del dia 28 de maig de 2017.

A l’efecte de poder complir tal renúncia, la modificació s’haurà de comunicar davant l’A.E.A.T., per via internet, a través de la DECLARACIÓ CENSAL, model 036, emplenant amb una X la casella 129 de la pàgina 1, així com a la pàgina 5, apartat D) Registres, casella 580.

Esperant haver-los estat útils, els saludem molt atentament.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*