Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Comptem amb experts

a on els necessiti

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Codi LEI

Si la nostra empresa dóna ordres a intermediaris financers per operar amb instruments admesos a negociació, hauran d’obtenir el codi LEI (“Legal entity identifier”) o Identificador d’entitat jurídica abans de l’1 de gener de 2018 (1 de novembre de 2017, per operar en derivats i assegurances de canvi). Cas de no tenir-ho, els intermediaris financers no podran seguir realitzat les operacions sol·licitades.

Davant les dificultats evidenciades durant la crisi de Lehman Brothers per conèixer i avaluar adequadament les interdependències existents als mercats financers globals, el G20 va engegar el projecte normativa LEI amb la finalitat de dotar a aquests mercats d’una major transparència. L’objectiu últim és millorar l’avaluació i gestió del risc sistèmic, en oferir una visió més precisa i completa dels riscos assumits per cada participant. Així mateix, el LEI contribuirà a millorar la gestió del risc per part de les pròpies entitats.

Què és el codi LEI? 

El codi LEI és un codi global alfanumèric de 20 caràcters concebut en particular per a aquelles organitzacions que són part d’un contracte financer, ja que identifica unívocament a les entitats legals.

És únic, permanent, consistent i portable per cada entitat. El format de l’estàndard internacional LEI està basat en les especificacions proporcionades per la norma ISO 17442 i segueix el següent patró:

Prefix; Dígits Reservats; Codi alfanumèric aleatori; Dígits de control -> 9598 () 00 N60CEGKTATBG 90

(*) 9598 és el prefix assignat al LOU espanyol  pel Regulatory Oversight Committee (ROC), que consta de més de 50 reguladors financers de tot el món i una gran varietat d’organitzacions del sector públic i que s’encarrega de la supervisió del sistema LEI.

Cada Registre LEI conté la següent informació sobre l’entitat:

Nom oficial

    – Domicili legal

    – Domicili real de la seu principal de l’entitat

    – País / regió de jurisdicció legal

    – Forma social

    – Nombre en el Registre d’entitats i nom del Registre

     – Codi LEI del LOU responsable del Registre LEI de l’entitat

    – Data de registre inicial del LEI

    – Data de l’última actualització de dades

Qui estan obligats a obtenir el codi LEI?

Totes les persones jurídiques que participen als mercats financers hauran de facilitar el seu LEI a les empreses de serveis d’inversió i les entitats de crèdit que executin transaccions sobre instruments financers perquè aquestes puguin identificar-los abans d’executar les operacions. Si el client no facilita el seu LEI, no es podran executar les operacions instruïdes.

En aquest moment, totes les empreses que participen en el comerç de derivats necessiten un LEI. Els primers destinataris són les entitats financeres:

  Bancs i companyies financeres: Per descomptat, existirà un codi LEI de Bankinter, Banc Santander, BBVA, Bankia, Banc Sabadell, La Caixa, etc.

 – Entitats que emeten accions, deute o valors per a altres estructures de cabdal

  Entitats que cotitzin en borsa

 – Entitats que comerciïn accions o deute

Mitjans d’inversió, incloent fons d’inversió, fons de pensions i mitjans d’inversió alternatius constituïts com a entitats corporatives o acords d’inversió col·lectiva (fons paraigua, fons de cobertura, capital de risc, etc.)

Entitats sota la supervisió d’un regulador financer i les seves afiliades, filials i societats cartera

Entitats de contrapartida per a transaccions financeres

Actualment, a privats i sucursals no se’ls pot assignar un codi LEI.

Quan cal tenir el codi LEI?

 Les persones jurídiques que necessitin el LEI per executar les seves operacions hauran d’haver realitzat tots els tràmits necessaris per obtenir-ho tenint en compte dues dates clau (des de les quals és obligatori):

– 1 de novembre de 2017, les empreses que operin amb derivats (ja siguin de mercat organitzat o OTCs) i amb assegurances de canvi: comptes 49 i 89.

– 3 de gener de 2018, les empreses que operin amb renda variable (ex. accionis, ETFs, warrants) i renda fixa (ex. bons, pagarés, etc.): comptes 01 i 47.

Com s’obté el codi LEI?

A Espanya, en el Registre Mercantil de la província on estigui radicada l’empresa.

Cost:

  Emissió inicial del codi LEI: 100 euros + IVA.

 – Renovació anual del codi LEI: 50 euros + IVA

Termini màxim d’obtenció: 15 dies hàbils, encara que sol obtenir-se en pocs dies

Validesa del codi: durant un any a partir de la data d’emissió o de la data de l’última renovació. Si no se sol·licita la renovació, el codi LEI caduca.

Consultar i obtenir els codis LEI de les empreses

Els codis LEI i les seves dades associades emeses pel LOU espanyol poden ser consultats de forma gratuïta a la web de l’il·lustre col·legi Registradors d’Espanya, en l’opció “Cerca LEI”. Els codis emesos per LOU estrangers estan disponibles a la web Global Legal Entity Identifier Foundation.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema, així com si desitgen que els tramitem l’obtenció del codi LEI per a la seva empresa.

Una cordial salutació,

1 comentari

  1. Carlota

    Hola!! Buenos días!! Muchísimas gracias por el post, es súper interesante a la par que dinámico para ser un tema tan denso. Te felicito por el artículo que has escrito. Supongo que habrá mucha gente interesada en el tema porque estoy encontrando bastantes artículos al respecto.

    Mil gracias! Y saludos!

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*